پزشکان عمومی و متخصص می توانند با انواع ویزاهای موقت و یا اقامت دائم کار و زندگی خود به استرالیا مهاجرت کنند. مهاجرت پزشکان به استرالیا نزدیک به چندین و چند سال است که رواج پیدا کرده است. علت این امر این می باشد که مهاجرت پزشکان به استرالیا نسبت به بقیه ی کشور های دیگر به آسانی انجام می شود به عنوان مثال شرایط زندگی کردن و درآمدزایی در استرالیا بهتر از کانادا می باشد. در حال حاضر شرایط مهاجرت در کشورهایی از جمله کانادا، نیوزلند و آمریکا برای پزشکان بسیار سخت می باشد. حتی پس از گذراندن امتحانات، درصد پذیرش این کشورها برای طبابت و ورود به عرصه ی پزشکی بسیار پایین است.

 

 

 

 مهاجرت پزشکان متخصص به استرالیا

استرالیا بدلیل جمعیت زیادی که دارد و بدلیل کم داشتن نیروهای پزشکی نسبت به جمعیت، شرایط را برای پزشکان مهاجر آسان کرده است. علاوه بر این درآمد پزشکان در کشور استرالیا نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی بالا می باشدو این مسئله بر جذابیت این کشور در زمینه مهاجرت پزشکان افزوده است. می توان گفت استرالیا مقصد پزشکان مهاجر از سر تا سر دنیا می باشد.

 

 

شرایط مهاجرت پزشکان متخصص به استرالیا

پس از تحصیل در استرالیا در مقطع پزشکی برای کار کردن در کشور استرالیا سه مرحله وجود دارد:

1. به درست آوردن ارزیابی مهارت های موفق

2. ثبت نام در انجمن پزشکی

3. دریافت ویزا

برای ثبت نام در AMB یا همان ارزیابی مهارت های موفق و ثبت نام در انجمن پزشکی شما باید در ثبت نام به عنوان متخصص موفق شوید در غیر این صورت شما به پیشنهاد شغلی نیاز دارید . متخصصین تحصیل کرده در خارج از کشور برای یک حوزه مورد نیاز به سطح تخصصی در استرالیا نیاز دارند. دقیت کنید که IMG هایی که یک مدرک اولیه در پزشکی و جراحی اعطا شده توسط موسسه آموزشی دارند، می توانند برای مسیر ارزیابی درخواست کنند. 

 

 

انواع ویزاها مخصوص پزشکان مهاجر


1. ویزاهای موقت:

- ویزای Medical Practitioner - ساب کلاسه 422

- ویزای Occupational Trainee - ساب کلاسه 442 

- ویزای Temporary Business - ساب کلاسه  457 

در این نوع ویزاها، پس از گذراندن دوره موقت ویزا و اخذ کلیه گواهی نامه ها همگی امکان تبدیل به ویزای دائمی می باشد.
در مورد این نوع ویزا باید خاطرنشان کنم که ویزاهای موقت به یک اسپانسر یا شخص حقوقی نیاز دارد که لزوم به قرارداد تنظیم شده می باشد و یا این که برای گذراندن دوره های آموزشی رسمی این ویزا ها صادر می شود که در این مورد سازمان برگزارکننده ی دوره به عنوان اسپانسر محسوب می شود.

 


2. ویزاهای دائم

- ویزای Regional Sponsored Migration - ساب کلاسه 857
این ویزا مخصوص پزشکانی است که در سیتستم نظام پزشکی ثبت نام و تایید شده اند و یک اسپانسر جهت استخدام دائم یا موقت وجود دارد که فقط در مناطق حومه شهری میباشد و پیشاپیش با استخدام آنها موافقت کرده است.


- ویزای  Employer Nomination Scheme - ساب کلاسه 856 : این ویزا مختص پزشکانی است که در سیستم پزشکی ثبت نام کرده و تایید شده باشند. در صورت منعقد شدن قراردادهای لازمه و موافقت اسپانسر جهت استخدام دائم.


- ویزای General Skilled Migration - ساب کلاسه 175
بدلیل نداشتن محدودیت زمانی و مکانی و کاری و یا تحصیلی، یکی از معروف ترین نوع ویزا می باشد. این ویزا مخصوص پزشکانی است  که تمام مدارک و تاییدیه لازم را از نظام پزشکی اخذ کرده باشند. هیچ اسپانسر یا موقعیت شغلی پیشاپیش در اختیار ندارند. پس از دریافت این ویزا شخص اقامت دائم را در استرالیا دریافت می کند. که پس از دریافت ویزای دائم شخص می تواند نسبت به دریافت پاسپورت استرالیا اقدام به عمل کند( پس از 3 الی 5 سال ).