مقدمه
 
برای تجار و صاحبان صنایع، ویزاهای مختلفی برای سفر به استرالیا وجود دارد.
 
آنان می توانند برای شرکت در جلسات کوتاه مدت تجاری، پایه‌گذاری و تأسیس یک شرکت جدید ، گسترش شعبه‌های شرکت هایی که در استرالیا مشغول به کار هستند و یا به منظور سرمایه‌گذاری در استرالیا برای تشکیل پرونده و اخذ ویزا اقدام کنند.
 
 از اول ماه مارس 2003 ، برنامه مهاجرت تجاری به استرالیا در دو مرحله اجرا می‌شود.به این شکل که تجار و صاحبان صنایعی  که متقاضی مهاجرت به استرالیا هستند در ابتدا باید اقدام به اخذ یک ویزای اقامت موقت بکنند و این ویزا زمانی تبدیل به ویزای اقامت دایم خواهد شد
 
که متقاضیان در زمینه فعالیت پیشنهادیشان به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند بازرگانان و تجار و صاحبان صنایع  که تمایل دارند به استرالیا مهاجرت کنند می توانند برای ویزاهای ذیل اقدام کنند :مقدمه
 
برای تجار و صاحبان صنایع، ویزاهای مختلفی برای سفر به استرالیا وجود دارد.
 
آنان می توانند برای شرکت در جلسات کوتاه مدت تجاری، پایه‌گذاری و تأسیس یک شرکت جدید ، گسترش شعبه‌های شرکت هایی که در استرالیا مشغول به کار هستند و یا به منظور سرمایه‌گذاری در استرالیا برای تشکیل پرونده و اخذ ویزا اقدام کنند.
 
 از اول ماه مارس 2003 ، برنامه مهاجرت تجاری به استرالیا در دو مرحله اجرا می‌شود.به این شکل که تجار و صاحبان صنایعی  که متقاضی مهاجرت به استرالیا هستند در ابتدا باید اقدام به اخذ یک ویزای اقامت موقت بکنند و این ویزا زمانی تبدیل به ویزای اقامت دایم خواهد شد
 
که متقاضیان در زمینه فعالیت پیشنهادیشان به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند بازرگانان و تجار و صاحبان صنایع  که تمایل دارند به استرالیا مهاجرت کنند می توانند برای ویزاهای ذیل اقدام کنند :
نوآوری تجاری و سرمایه گذاری
ویزای نوآوری تجاری و سرمایه گذاری به سه زیر شاخه تقسیم می شود که عبارتند از سرمایه گذاری، نوآوری تجاری و سرمایه گذاری عظیم.
 
سرمایه گذاری
 
این زیرشاخه مخصوص افرادی است که تاجران و سرمایه‌گذاران موفقی بوده‌اند و قادر هستند تعهد و صداقت خود را در انجام امور تجاری یا سرمایه‌گذاری‌های مختلف در استرالیا نشان بدهند.
 
قبل از اینکه ابراز علاقه مندی خود را به مهاجرت به استرالیا اعلام فرمایید باید شرایط ذیل را دارا باشند:
 
حداقل 65 امتیاز در نظام امتیاز بندی مهاجرت استرالیا کسب کنید.
کمتر از 55 سال سن داشته باشید.
از توان مدیریتی بالا در زمینه سرمایه گذاری یا فعالیت تجاری برخوردار باشید.
حداقل سه سال سابقه مدیریت شرکت خود و یا در زمینه سرمایه گذاری داشته باشید.
نیت واقعی شما راه اندازی شرکت و یا سرمایه گذاری در استرالیا باشد.
همچنین باید شرایط ذیل را احراز کنید:
 
حداقل دو میلیون و دویست پنجاه هزار دلار به مدت دو سال از چهار سال مالی پیش از اقدام به ارسال پرونده مهاجرت به استرالیا خود دارا باشید؛
در کل سابقه تجاری موفق در زمینه سرمایه گذاری داشته باشید ؛
آماده باشید تا در یک سرمایه گذاری مشخص که دولت استرالیا آنرا تایید و تضمین کرده مبلغ یک و نیم میلیون دلار حاضر به سرمایه گذاری باشید و این مبلغ را حداقل یک سال از 5 سال قبل از اقدام برای ویزا تضمین کنید.
مدیریت یک شرکت را که حداقل 10 درصد از ارزش کل شرکت متعلق به شماست بر عهده بگیرید.
 
نوآوری تجاری
این ویزا مخصوص آن عده از متقاضیانی است که تاجر و سرمایه‌گذاران موفقی هستند و می خواهند شرکتی را در استرالیا تاسیس کنند و یا اینکه کاری را راه بیندازند و یا شرکتی از پیش تاسیس شده را خریداری کنند و تمایل به مدیریت شرکت و یا طرح تجاری خود در استرالیا دارند.
 
باید شما شرایط ذیل را پیش از ارسال پرونده احراز نمایند
 
کمتر از 55 سال سن داشته باشید: توضیح اینکه ممکن است که بتوان معافیت از این شرط را از مراجع مربوطه اخذ کرد
حداقل 65 امتیاز در نظام امتیاز بندی مهاجرت استرالیا کسب کنید؛
در مجموع حداقل پانصد هزار دلار گردش مالی سالیانه شرکت کنونی شما باشد که این میزان باید حداقل دو سال از چهار سال مالی پیش از اقدام به ارسال پرونده مهاجرت خود در شرکت ثبت شده باشد
سهام شرکت را براساس شرایط ذیل دارا باشید
اگر گردش مالی شرکت کمتر از 400 هزار دلار در سال باشد حداقل 51 درصد سهام شرکت را دارا باشید
اگر گردش مالی بیش از 400 هزار دلار در سال باشد حداقل 30 درصد سهام شرکت را دارا باشید
اگر شرکت سهامی عام باشد 10 درصد از سهام را دارا باشید.
حداقل نیمی از زمان خود را برای مدیریت بیزنس خود سپری کرده باشید.
شما و یا همسرتان باید:
 
حداقل هشتصد هزار دلار استرالیا داشته باشید که به صورت قانونی آنرا کسب کرده اید و حاضر باشید که پس از دو سال از اعطای ویزا به طور قانونی آنرا به استرالیا منتقل کنید؛ در کل سابقه تجاری موفق داشته باشید و از راههای خلاف ثروت خود را به دست نیاورده باشید.
 
سرمایه گذاری عظیم
این زیر شاخه برای افرادی است که تمایل دارند مبلغ پنج میلیون دلار در استرالیا سرمایه گذاری کنند.
 
این سرمایه گذاری باید در پروژه های خاصی باشد و با قوانین استرالیا مطابقت کند. به عنوان مثال این پروژه ها باید توسط دولت فدرال یا محلی استرالیا از پیش تضمین شده باشد.
نوابغ تجاری
ویزای نوابغ تجاری دو زیر شاخه دارد که شامل" بازرگانان با سابقه درخشان تجاری" و "بازرگانان علاقه مند به سرمایه گذاری با ریسک بالا" می باشد.
 
1. بازرگانان با سابقه درخشان تجاری
اگر شما بازرگان ، تاجر و یا مدیریت شرکتی را بر عهده دارید که دارای سابقه درخشان تجاری است، باید شرایط ذیل را پیش از ارسال پرونده مهاجرتی خود داشته باشید:
 
کمتر از پنجاه و پنج سال سن داشته باشید
حداقل 400 هزار دارایی در شرکت و یا شرکت هایی خود داشته باشید . این مبلغ را باید حداقل دو سال از چهار سال مالی پیش از اقدام به ارسال پرونده مهاجرت خود در شرکت دارا باشید؛
حداقل یک و نیم میلیون دلار سرمایه داشته باشید و بتوانید این مبلغ را به طور قانونی و در طی دو سال پس از اعطای ویزا به استرالیا منتقل کنید؛
در مجموع حداقل 3 میلیون دلار گردش مالی سالیانه شرکت باشد که این میزان باید حداقل دو سال از چهار سال مالی پیش از اقدام به ارسال پرونده مهاجرت خود در شرکت ثبت شده باشد؛
سهام شرکت را براساس یکی شرایط ذیل دارا باشید:
اگر گردش مالی شرکت 400 هزار دلار در سال باشد حداقل 51 درصد سهام شرکت را دارا باشید؛
اگر گردش مالی بیش از 400 هزار دلار در سال باشد حداقل 30 درصد سهام شرکت را دارا باشید؛
اگر شرکت سهامی عام باشد 10 درصد از سهام را دارا باشید؛
در کل سابقه تجاری موفقی داشته باشید و در کارهای غیرقانونی تجاری دخیل نبوده باشید؛
به طور واقعی تمایل داشته باشید که مدیریت شرکت آینده خود را در استرالیا بر عهده بگیرید؛
2. بازرگانان علاقمند به سرمایه گذاری با ریسک بالا
اگر شما جزو آندسته از تجار، بازرگانان و یا مدیران شرکتی هستید که تمایل دارید ازمسیر سرمایه گذاری با ریسک بالا به استرالیا مهاجرت کنید، باید مبلغ حداقل یک میلیون دلار در یک شرکت استرالیایی که در زمینه سرمایه گذاری با ریسک بالا فعالیت دارد ، سرمایه گذاری کنید که این مبلغ برای یک ایده تجاری قابل قبول و برای شروع کار ، تجاری کردن کالای پیشنهادی و یا توسعه بیزنس در نظر گرفته شود.