فصل های سال در استرالیا به دلیل قرار گرفتن این سرزمین در نیکره ی جنوبی زمین، عکس فصول در سایر کشور های دنیا می باشند.

به عنوان مثال زمانی که در ایران تابستان است، ساکنین استرالیا زمستان را تجربه می کنند و یا کریسمس که در تمام کشور های نیکره ی شمالی در زمستان قرار دارد در استرالیا در تابستان است.

ایالت های شمالی استرالیا به طور کلی هواز گرم و شرجی تری را تجربه می کنند و در ایالت های جنوبی هوا سرد تر است.

در ادامه اقلیم شهر های مختلف استرالیا را بررسی می کنیم:

سیدنی

 

آب و هوای سیدنی

گرم ترین و سردترین دما در تابستان: 19 تا 26 درجه

گرم ترین و سرد ترین دما در زمستان: 8 تا 17 درجه

آب و هوای سیدنی مدیترانه ای محسوب می شود و پراکندگی بارش در طول سال در این شهر تقریباً یکنواخت است و در تمام فصول باراش حدوداً به یک میزان است.

 ملبورن (ویکتوریا)

ملبورن شهری است که می توانید هر 4 فصل را هم زمان در آن مشاهده کنید! شمال غربی این ایالت دارای اقلیم گرم و خشک و شمال شرقی آن سرد و پوشیده از برف است.

تابستان های ملبورن ملایم و معتدل و زمستان های آن سرد است.

گرم ترین و سردترین دما در تابستان: 16 تا 26 درجه

گرم ترین و سردترین دما در زمستان: 7 تا 14 درجه

کانبرا

این ایالت به طور کلی آب و هوایی خشک دارد. طول روز در تابستان های این ایالت 9 ساعت و در مستان ها تنها 5 ساعت است.

گرم ترین و سردترین دما در تابستان: 14 تا 28 درجه

گرم ترین و سرد ترین دما در زمستان: 0 تا 11 درجه

بریزبن (کوئینز لند)

 

آب و هوای بریزبن

این شهر نیمه گرمسیری است و در اغلب اوقات سال هوایی گرم و یا بسیار گرم که گاه تا 30 درجه نیز می رسد دارد.

حداکثر میزان بارش در این شهر در تابستان است که گاه موجب سیل نیز می شود.

گرم ترین و سرد ترین دما در تابستان: 22 تا 30 درجه

گرم ترین و سرد ترین دما در زمستان: 10 تا 21 درجه

آدلاید

آب و هوای آدلاید

گرم ترین و سرد ترین دما در تابستان: 18 تا 28درجه

گرم ترین و سرد ترین دما در زمستان: 8 تا 16 درجه