همانگونه که احتمالاً خود می دانید، برای مهاجرت به هر کشور براساس تخصص هایتان به شما امتیاز هایی داده می شود و اگر مجموع امتیاز های مهاجر کمتر از این میزان شود، اجازه ی ورود و مهاجرت به شما داده نمی شود.

برای کشور استرالیا کمترین امتیاز لازم برای دریافت ویزا 60 امتیاز است.

در ادامه به بررسی میزان امتیازی که به هریک از توانمندی ها و شرایط مهاجرین تعلق می گیرد می پردازیم. بدیهی استکه هر چه مجموع امتیاز های پایین برای شما بیشتر از 60 باشد شانس بیشتری برای دریافت ویزا خواهید داشت.

1.سن کمتر از 50 سال (حداکثر 49 سال سن) الزامی است.

مهاجرین با سنین مختلف اینگونه امتیاز داده می شوند:

18- 24 سال : 25 امتیاز

25- 32 سال : 30 امتیاز

33- 39 سال : 25 امتیاز

40- 44 سال : 15 امتیاز

 

2.مدارک تحصیلی از سازمان ها و موسسات معتبر که نشان دهند شما حداقل 900 ساعت آموزش در حوزه ی مربوطه گذرانده اید.

این مدرک می تواند مدرک یکی از دانشگاه های معتبر کشور، سازمان فنی حرفه ای و یا هر موسسه ی با نام و نشان و معتبر دیگری باشد.

حداقل امتیاز لازم برای اخذ ویزای مهاجرت به استرالیا

3.دانش کافی در زبان انگلیسی

 برای ورود به استرالیا باید مدرک آیلتس داشته باشید. همانگونه که در جدول امتیاز دهی مهاجرت به استرالیا مشاهده می کنید اگر .نمره ی آیلتس پایین تر از 6 ریافت کنید امتیازی برای مهاجرت دریافت نمی کنید.

برای نمرات بالاتر از 6 سبک امتیاز دهی مهاجران استرالیا این گونه است:

نمره ی آیلتس و امتیاز ها:

8 و بیشتر : 20 امتیاز

بین 7 و 8 : 10 امتیاز

بین 6 و 7: 0 امتیاز

4.سابقه ی کار

اگر در حرفه ای تخصص  داشته باشید و مهم تر از آن در آن زمینه سابقه ی کار داشته باشید نیز امتیاز کسب می کنید.

سابقه ی کاری حرفه ای در طول 10 سال گذشته خارج از استرالیا:

کمتر از 3 سال: 0 امتیاز

بین 3 تا سال: 5 امتیاز

5-7 سال : 10 امتیاز

8-10سال : 15 امتیاز

سابقه ی کاری حرفه ای در طول 10 سال گذشته در استرالیا:

کمتر از 1 سال:0 امتیاز

1-2 سال: 5 امتیاز

3-4 سال: 10 امتیاز

5-7 سال : 15 امتیاز

8-10 سال : 20 امتیاز

ویزای تحصیلی استرالیا

توانمندی ها:

مدرک دکتری از یکی از موسسات آموزشی استرالیا یا سایر موسسات آموزشی استاندارد و معتبر دنیا: 20 امتیاز

لیسانس یا فوق لیسانس از دانشگاه ها و یا مراکز علمی معتبر استرالیا یا سایر موسسات معتبر دنیا: 15 امتیاز

دیپلم یا مدرک فنی ای که در استرالیا اخذ کرده باشید: 10 امتیاز

جوایز علمی معتبر مرتبط با حوزه ی فعالیتی که می خواهید در استرالیا انجام دهید: 5 امتیاز

نکته ی مهم:

هر ساله هر رشته ی تحصیلی به تعداد محدودی دانشجوی مهاجر می پذیرد و به عنوان مثال ممکن است رشته ای در سال 300 نفر دانشجو از کشور های دیگر پذیرش داشته باشد و رشته ی دیگری 500 نفر. مساله ی مهم این است که هرچه زودتر اقدام کنید و امتیاز بالاتری نیز داشته باشید شانس بیشتری برای پذیرش سریع تر خواهید داشت.